สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ตำบลนายูงส่วนมากเป็นที่ราบ เหมาะแก่การเกษตรกรรม เช่นทำไร่ทำนา เป็นต้น เพราะสภาพของดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ดี มีป่าไม้เบญจพรรณนานาชนิดขึ้นอยู่มากตามข้างลำธาร โดยเฉพาะทางทิศเหนือของตำบลมีภูเขาเตี้ยๆอยู่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่าภูกระแตซึ่งเป็นกำเนิดของลำห้วย 2 สาย คือห้วยกอก และห้วยโพ ที่ไหลผ่านใจกลางของตำบลนายูงชาวบ้านได้อาศัยลำห้วยเหล่านี้ทำการเกษตรมาตราบเท่าทุกวันนี้ และพื้นที่ส่วนมากยังเป็นป่าดง
Make your own free website on Tripod.com