การปกครอง
พลเมืองในตำบลนายูง พลเมืองส่วนมากเป็นชาวภูไทและมีชนเผ่าอื่นปะปนอยู่แต่เป็นส่วนน้อย แต่ก่อนนั้นมีภูไทล้วนๆ อยู่มากเมื่อสมัยเป็นการปกครองปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีชนเผ่าอื่นเข้ามาหากิน ติดต่อสัมพันธ์ทางด้านเกี่ยวดองและญาติมิตร จนพลเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงได้ขยายไปตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ ตามความจำเป็นทางด้านการปกครองและทางด้านการครองชีพ มามัดนี้การผสมของภูไทกับชนเผ่ามากขึ้นตามลำดับ จนเกือบจะแยกดูไม่ออกแล้วทางด้านสถิติอาชญากรรมนั้น นับได้ว่ามีน้อยมากในเขตภูไท อาจจะเป็นเพราะว่าภูไทเป็นคนที่รักความสงบมีนิสัยใจคอซื่อตรงและโอบอ้อมอารีย์หรืออาจจะเป็นเพราว่าภูไทเป็นชนกลุ่มน้อยสถิติต่างๆจึงน้อยลง
การปกครองใช้การปกครองของกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ใหญ่บ้านปกครองประชาชนแต่ละหมู่บ้าน และกำนันปกครองหมู่บ้าน โดยมีรายชื่อกำนันทำการปกสืบต่อกันมาดังนี้
1.ท้าวฝ่าย ผ่านชมภู 2411-2428
2.นายหล้า คำฤาชัย 2429-2434
3.ท้าววรรณรุน วรรณกุล 2435-2451
4.ขุนราชกิจ บรรหาร 2452-2461
5.นายสน ผ่านชมภู 2462-2469
6.นายขาน คำฤาชัย 2470-2480
7.นายทอง บุรานการ 2482-2484
8.นายแก้ว บุญครอง 2485-2485
9.นายอ่าน สอนสกุล 2486-2487
10.นายสิม จันทราช 2488-2489
11.นายโส พรมกุล 2490-2500
12. นายอ่วม วรรณกุล 2501-2513
13.นายทอง ไกรหาร 2514-2516
14.นายพรม มโนรินทร์ 2517-2520
15.นายแทน สารสิน 2521-2533
16สวาท จันทรเสนา
17.นายเสือ บุตรอินทร์
Make your own free website on Tripod.com