ประเพณีลงข่วง
ฮีต 12
คลอง 14
บายศรี
ประเพณีขึ้นบ้านใหม่
ประเพณีแต่งงาน
ประเพณีสู่ขวัญข้าว
ประเพณีการซ้อนขวัญ
ประเพณีการเลี้ยงผี

สู่ขวัญข้าว
ประเพณีสู่ขวัญข้าว
ประเพณีนี้ทำกันในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ของทุกปีโดยเจ้าของบ้านหรือเจ้าของเล้าข้าว(ยุ้งข้าว)จะจัดพาขวัญขึ้นหนึ่งพา ในนั้นมีดอกไม้ธูปเทียน ผ้าทำด้วยไหม 1 ฝืน ไก่ต้ม 1 ตัว เหล้าส่วนมากเป็นเหล้าไห(ช้างงา) 1ไห และข้าวต้มเอาของเหล่านี้ไปตั้งไว้ในเล้าข้าว เสร็จแล้วจะมีหมอสวด เรียกว่าพราหมณ์พิธี สวดเป็นคำเชิญ...ฯ พระแม่โภสพให้ขึ้นสู่เล้าในวันนี้ชาวภูไทจะหยุดงานทุกอย่าง จะอยู่สนุกสนานกันทั้งวันยังทำกันอยู่เป็นประจำจนทุกวันนี้ แต่ภูไทในสมัยเก่านั้นจะทำการสู่ขวัญข้าวถึง 9 ครั้งด้วยกัน

Make your own free website on Tripod.com