**********************************************
 
อำเภอศรีธาตุ มีชนเผ่าภูไทอาศัยอยู่ที่ตำบลนายูง ตำบลหนองนกเขียน ตำบลหัวนาคำ (บางหมู่บ้าน) และมีหลายหมู่บ้านที่เดิมไม่ใช่ชาวภูไทแต่ในภายหลังก็มีชาวภูไทเข้าไปอาศํยปะปนกันอยู่
 
 

 

 

Make your own free website on Tripod.com